/view/layout/skiptomaincontent
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Foto: Darius Soodmand / Unsplash

Risiko og muligheter i ulike klimascenarioer

At klimaet er i endring er sikkert, men nøyaktig hvordan fremtiden blir kan være vanskelig å spå - det er mange mulige utfall som blant annet følger av hvilken klimapolitikk Norge og verden velger. På disse sidene presenterer vi samlinger med antakelser om hvordan landet vårt ser ut i tre ulike klimascenarioer. Disse kan brukes som utgangspunkt for scenarioanalyser.

Om klimascenarioene

Denne nettsiden er basert på en rapport som CICERO Senter for klimaforskning har skrevet på oppdrag fra KBN i 2020, der det er satt opp tre klimascenarioer med tilhørende antakelser om, og effekter på norsk økonomi generelt og kommunesektoren spesifikt. Forfattere: Borgar Aamaas, Reidun Marie Romundstad, Kristina Alnes og Miriam Stackpole Dahl, CICERO Senter for klimaforskning

Last ned materiell